Cybersikkerhedskonference: Hvordan forsvarer vi os bedre mod truslerne fra cyberspace?

Konferencen gennemføres i et samarbejde mellem IT- Branchen, Foreningen Folk & Sikkerhed, Forum for Samfundets Beredskab (FSB), Atlantsammenslutningen, Altinget og Center for Offentlig- Privat Cybersikkerhedssamvirke (COPITS).

Konferencens sætter spot på, hvordan vi sammen kan og bør forsvare Danmark, samfundet og den enkelte borger bedre mod cyberangreb. Emnet er højaktuelt ikke mindst set i lyset af det igangværende arbejde med forberedelserne til det nye forsvarsforlig og de mange gentagne og alvorlige cyberangreb i nyere tid.

FN har netop udgivet en rapport, hvor Danmark desværre er placeret på en pinlig 34. plads når det kommer til It- og cybersikkerhed. Det er et paradoks, fordi Danmark er topplacert som et af de mest digitaliserede samfund i verden. Men når det gælder cybersikkerhed ligger vi dårligere end f.eks. Thailand og Mexico. Endvidere er vi jf. FN rapporten det dårligste land i Norden til at passe på befolkingens sikkerhed i cyberspace. Både Norge, Sverige og Finland ligger væsentlig højere på ranglisten.

 

Tilmelding sker via: https://universe.ida.dk/arrangement/årets-vigtigste-cybersikkerhedskonference-den-21-september-323776/