Danish Atlantic Youth Seminar 2019

Tænketanken Atlantsammenslutningen og Youth Atlantic Treaty Association Danmark samarbejder igen om internationalt seminar.

Danish Atlantic Youth Seminar 2019

Tænketanken Atlantsammenslutningen og Youth Atlantic Treaty Association Danmark samarbejder igen om internationalt seminar

Danish Atlantic Youth Seminar 2019 - måske bedre kendt som DAYS 2019 - er en årlig tilbagevendende begivenhed, som gennemføres på engelsk, idet der er tale om et internationalt seminar.

DAYS 2019 afvikles i perioden fra den 6. maj 2019 til den 10. maj 2019 (begge dage inkl.).

Programmet for DAYS 2019 er endnu ikke fastlagt i detaljer, men der vil med sikkerhed være tale om et højaktuelle emner af bred interesse under hovedoverskriften: NATO’s fremtid...

Ungdommens forum for sikkerhedspolitik

I 1986 stiftedes Youth Atlantic Treaty Association Danmark (YATA Danmark) som Tænketanken Atlantsammenslutningens ungdomsorganisation. Formålet med stiftelsen af YATA Danmark var at udbrede kendskabet til udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik forankret i det transatlantiske samarbejde målrettet unge under 35 år.


Jarl Artur Hehnel, formand for YATA Danmark.

YATA Danmark er en lille organisation. Den drives ved en overordentlig frivillig indsats af engagerede unge mennesker, der for manges vedkommende er tilknyttet det københavnske studiemiljø. Til hverdag driver YATA Danmark under formand Jarl Artur Hehnel sin egen virksomhed, men der opretholdes dog en tæt kontakt til Tænketanken Atlantsammenslutningen. Den tætte kontakt har bl.a. gjort det muligt at arrangere og gennemføre DAYS 2019.


Eskil Mortensen, næstformand for YATA Danmark.

Et højt aktivitets- og ambitionsniveau

Aktivitetsniveauet i YATA Danmark er højt, fordi man er af den opfattelse, at man kun kan udvikle sig og foretage vidensdeling ved at være aktiv. Derfor arrangeres der løbende seminarer og konferencer med emner, der interessemæssigt appellerer til de unge, selv om ”ældre” dog også kan få meget ud af seminarerne. Dét vidner om et højt ambitionsniveau, som er fuldt ud realistisk. De unge kan være en del af fx universitetsmiljøet, officersskolerne eller andre studiemiljøer, hvor udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik har betydning. Aktiviteterne kan være egentlige seminarer m.v., men også besøg ved fx ambassader, virksomheder, forsvarets enheder m.fl. har været gennemført.

Det internationale samarbejde

YATA Danmarks virksomhed er primært rettet mod den danske ungdom, men eftersom YATA Danmark er medlem af den internationale ungdomsorganisation YATA International - Youth Atlantic Treaty Association, er der et naturligt internationalt samarbejde.

DAYS 2019, der gennemføres på engelsk, strækker sig over fem dage med bl.a. oplæg, gruppearbejde, sociale arrangementer med mulighed for networking m.m.

DAYS 2019 har fået sin egen subsite på atlant.dk

For nemhedens og overskuelighedens skyld har Tænketanken Atlantsammenslutningen tildelt DAYS 2019 sit egen subsite (eller emne i menulinien). Dér vil vil løbende holde oplysningerne om DAYS 2019 opdateret.

Derudover er der via DAYS 2019’s subsite direkte link til YATA Danmarks hjemmeside, yatadk.com.

Kontakt til YATA Danmark

Spørgsmål til YATA Danmark kan med fordel rettes til organisationen via e-mail yata.danmark@gmail.com.

For god ordens skyld skal bemærkes, at YATA Danmark ikke længere befinder sig på Svanemøllens Kaserne, men i stedet har flg. besøgs- og postadresse:

YATA Danmark
Frederiksberg Slot
Roskildevej 28 A
2000 Frederiksberg

Spørgsmål til Tænketanken Atlantsammenslutningen bedes rettet til tænketanken via e-mail atlant@atlant.dk.

Med venlig hilsen
Niels-Ole Mannerup
sekretariatet

Opdateret den 11. februar 2019 kl. 1143