Unikt tilbud: En hel dag med foredrag og workshops

Sikkerhedspolitisk Dag er et gymnasialt undervisningstilbud udbudt af YATA DK (Youth Atlantic Treaty Association) i samarbejde med Atlantsammenslutningen.

Ønsker I at supplere den samfundsvidenskabelige undervisning på jeres gymnasium kan Sikkerhedspolitisk Dag være et spændende og fagligt alternativ.

Sikkerhedspolitisk Dag består af foredrag og workshops - i alt tre timers undervisning. På dagen vil fire bestyrelsesmedlemmer fra YATA/universitetsstuderende afholde fire mindre foredrag om aktuelle sikkerhedspolitiske emner.

Hver foredragsholder har i kraft af interesse, uddannelse og erhvervserfaring særligt kendskab til det pågældende emne. 

Efter foredragene vil eleverne – som har inddelt sig på forhånd – deltage i en af fire workshops, knyttet til et af foredragene. Workshoppen vil blive afholdt og styret af foredragsholderen og vil lægge vægt på faglig deltagelse og diskussion. Heri vil det pågældende sikkerhedspolitiske emne diskuteres, og eleverne vil få mulighed for i grupper at arbejde med emnet. Der vil derudover være tid til spørgsmål og en uformel snak om de samfundsvidenskabelige og humanistiske universitetsuddannelser – herunder, hvad det vil sige at være ’universitetsstuderende’.

Af de udbudte sikkerhedspolitiske foredrag, udvælger I selv de fire, I ønsker:

  • Brexit - Storbritanniens exit fra EU
  • Kampen om Arktis: Kongeriget Danmark i et storpolitisk spil om ressourcer, sammenhængskraft og suveræniteter
  • Dansk udenrigspolitik i et nyere perspektiv
  • Ukraine: Kampen mellem Øst og Vest
  • Konflikten i det Sydkinesiske Hav
  • Al-Assad mod Islamisk Stat: Skal vi støtte de onde eller de onde
  • Terror 2.0: Islamisk Stats online propaganda
  • Kalifatet: Situationen i Irak og Syrien pr. 2015
  • Demokrati og autokrati i Egypten post-2011
  • Boko Haram: Det afrikanske IS?

 

Sikkerhedspolitisk Dag vil forløbe over tre timer – enten i tidsrummet 09.00 – 12.00 eller 13.00 – 16.00. Skulle tiderne ikke passe jeres undervisningsskema, kan ændringer aftales på forhånd. Efter særligt ønske kan Sikkerhedspolitisk Dag gentages således, at de studerende vil få mulighed for at deltage og fordybe sig i endnu et emne og en ny workshop. Programmet for dagen vil se ud således (fra kl. 09.00 – 12.00):

 

09.00 – 09.15: Velkomst ved YATA

09.15 – 10.45: Foredragsholderne introducerer til hvert sikkerhedspolitisk emne ved et 20 min. foredrag.

10.45 – 11.00: Pause - Eleverne inddeler sig i workshopgrupperne

11.00 – 12.00: Workshop

 

Under hele Sikkerhedspolitisk Dag vil foredragsholderne være klar til at besvare spørgsmål fra både undervisere og elever. Endvidere vil YATA medbringe aktuelle og relevante publikationer fra Atlantsammenslutningen, samt information om YATA og Atlantsammenslutningens øvrige arrangementer.