Book et fagligt stærkt foredrag!

Atlantsammenslutningen tilbyder løbende at afholde foredrag med vægt på aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske problemstillinger. Foredragene kan fx bruges i forlængelse af undervisningen eller som et afbræk fra det daglige pensum, men tilbydes også til virksomheder med interesse i sikkerhedspolitiske problemstillinger. Formålet med foredragene er at skabe interesse for international sikkerhedspolitik og skabe grobund for debat om spændende emner, der ofte kan forekomme komplicerede og abstrakte. Foredragene afholdes enten af kompetente unge mennesker eller af generalsekretæren.

I år kan vi blandt andet tilbyde foredrag om følgende emner:

 • Brexit - Storbritanniens exit fra EU og de sikkerhedspolitiske konsekvenser heraf
 • Kampen om Arktis: Kongeriget Danmark i et storpolitisk spil om ressourcer, sammenhængskraft og suveræniteter.
 • Dansk udenrigspolitik i et nyere perspektiv
 • Al-Assad mod Islamisk Stat: Skal vi støtte de onde eller de onde?
 • Terror 2.0: Islamisk Stats online propaganda
 • Kalifatet: Situationen i Irak og Syrien pr. 2015
 • Demokrati og autokrati i Egypten post-2011
 • Boko Haram: Det afrikanske IS?
 • Ukraine: Kampen mellem Øst og Vest
 • Konflikten i det Sydkinesiske Hav
 • Amerikansk udenrigspolitik: Udenrigspolitiske idéer og Grand Strategy fra 1989 og til i dag
 • 3. verdenkrig - en usikker fremtid i en usikker verden.
 • Sprogofficer - en uddannelse for dig?
 • USA's counter-terrorismestrategi i Mellemøsten

 

Hvis der er behov for foredrag om et specifikt emne, som ikke findes på listen, er I velkomne til at kontakte os, og vi vil så vidt muligt forsøge at imødekomme jeres forespørgsel.

Foredragene vil blive afholdt af studerende med en stor interesse og viden inden for feltet. Dette er netop for at gøre udenrigs- og sikkerhedspolitik mere jordnært og gøre debatten mere håndgribelig.