Book et fagligt stærkt foredrag!

Atlantsammenslutningen tilbyder løbende at afholde foredrag med vægt på aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske problemstillinger. Foredragene kan fx bruges i forlængelse af undervisningen eller som et afbræk fra det daglige pensum, men tilbydes også til virksomheder med interesse i sikkerhedspolitiske problemstillinger. Formålet med foredragene er at skabe interesse for international sikkerhedspolitik og skabe grobund for debat om spændende emner, der ofte kan forekomme komplicerede og abstrakte. Foredragene afholdes enten af kompetente unge mennesker eller af generalsekretæren.

I år kan vi blandt andet tilbyde foredrag om følgende emner:

  • Trump og Putin – skal du være bekymret?
  • Brexit - Storbritanniens exit fra EU og de sikkerhedspolitiske konsekvenser heraf
  • Kampen om Arktis: Kongeriget Danmark i et storpolitisk spil om ressourcer, sammenhængskraft og suverænitet.
  • Dansk udenrigspolitik i et nyere perspektiv
  • Terror
  • Ukraine: Kampen mellem Øst og Vest
  • Konflikten i det Sydkinesiske Hav
  • Amerikansk udenrigspolitik: Udenrigspolitiske idéer og Grand Strategy fra 1989 og til i dag
  • verdenskrig - en usikker fremtid i en usikker verden.

Hvis der er behov for foredrag om et specifikt emne, som ikke findes på listen, er I velkomne til at kontakte os, og vi vil så vidt muligt forsøge at imødekomme jeres forespørgsel.

Foredragene vil blive afholdt af studerende med en stor interesse og viden inden for feltet. Dette er netop for at gøre udenrigs- og sikkerhedspolitik mere jordnært og gøre debatten mere håndgribelig.